Bestill reise | Amerikabussen

Bestill reise

Du melder deg nå på reisen Midtvesten og Musikkbyer i USA. Faktura og depositum sendes som standard per standard i posten, men du kan også velge å få dette tilsendt per epost i skjemaet. Vi anbefaler at du har reiseforsikring og avbestillingsforsikring dersom du ikke har det.

Informasjon ved bestilling

Ved bestilling trenger vi fullt navn på reisende (slik det står skrevet i passet). Inkluder også eventuelle mellomnavn. Bestillingen er endelig når du har mottatt bestillingsbekreftelsen og faktura og har innbetalt depositum. Depositum (5000,- per person ) betales Solgruppen innen 7 dager etter bestilling. Restbeløp betales 35 dager før avreise. Vi henviser for øvrig til våre Alminnelige reisebestemmelser.


ESTA er en forenklet innreisetillatelse som alle norske borgere må søke om før man reiser til USA. Man kan gjøre dette selv, da koster det 14 dollar per person.