Da lutefisk ble tatt inn i loven i Wisconsin

Visste du at lutefisk er nevnt i lovgivingen i delstaten Wisconsin? Her er historien om hva som skjedde.

På begynnelsen av 1980-tallet diskuterte den lovgivende forsamlingen i Wisconsin en arbeidsmiljølov. Det var den klassiske motsetningen mellom de som representerte arbeiderne og fagforeningene mot de som representerte arbeidsgiversiden. Den ene siden ønsket en så omfattende lov som mulig, men den andre siden ønsket å begrense den mest mulig.

 

Et av punktene var arbeidstakerens rett til å vite, “Employees' Right to Know Law". Et springende punkt var merking av giftig stoff. Ved en prøvevotering viste det seg at det var veldig jevnt, men fagforeningssiden var i ferd med å vinne. Da var det en på motsatt side som for å få frem alvoret i situasjonen påpekte at dersom denne loven ble vedtatt måtte det settes opp varselskilt på alle steder der lutefisk ble servert.

Wisconsin er en av de store, «norske» statene i Midtvesten, og i alle Sons of Norway-losjer og de fleste lutherske kirker serveres det lutefisk før jul. Og lutefisk er som kjent et produkt som kommer ved at man legger fisk i lut, og det er pr. definisjon et giftig stoff. I delstatsforsamlingen var det mellom 20 og 30 representanter med norsk avstamming, og de kunne ikke gå med på et slikt vedtak. Da var det et lyst hode som en sen kveldstime, mens forhandlingene var på det heteste, kom med forslaget om å vedta at lutefisk skulle være unntatt fra definisjonen av giftig stoff. Som sagt så gjort, og loven ble dermed vedtatt.

Tror du ikke det stemmer? Sjekk selv på Wisconsins egne sider

Se under punkt 2, Definitions, underpunkt j, Toxic Substance, («giftig stoff»), underpunkt 2, ...does not include («inkluderer ikke») underpunkt f.

Lutefisk i Wisconsins lover

Ønsker du å besøke Wisconsin?

Vi besøker Wisconsin på følgende turer

Legg igjen en kommentar