Bestill reise | Amerikabussen

Bestill reise

Du melder deg nå på reisen Washington DC og New York med Ole O. Moen. Faktura og depositum sendes som standard per epost, men du kan også velge å få dette tilsendt per post i skjemaet. Vi anbefaler at du har reiseforsikring og avbestillingsforsikring dersom du ikke har det.

Når du har fullført registreringen vil du i løpet av noen dager få bestillingsbekreftelse, reisebestemmelser og faktura fra oss. Bestillingen regnes som endelig bekreftet når depositum er innbetalt.

Informasjon ved bestilling

Ved bestilling trenger vi fullt navn på reisende (slik det står skrevet i passet). Inkluder også eventuelle mellomnavn. Bestillingen er endelig når du har mottatt bestillingsbekreftelsen og faktura og har innbetalt depositum. Depositum (5000,- per person ) betales Solgruppen innen 7 dager etter bestilling. Restbeløp betales 35 dager før avreise. Vi henviser for øvrig til våre Alminnelige reisebestemmelser.


ESTA er en forenklet innreisetillatelse som alle norske borgere må søke om før man reiser til USA. Man kan gjøre dette selv, da koster det 14 dollar per person.